Tens menys de 50 treballadors?

Kit Digital Barcelona

Digitalitza la teva empresa i arriba fins a 12.000 euros
No deixis passar aquesta oportunitat per digitalitzar la teva empresa i coneix com et podem ajudar des d'I-tailored

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

El Programa Kit Digital va dirigit a les petites empreses, microempreses i autònoms, de qualsevol sector amb domicili fiscal a Espanya.

Dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, el Programa està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya Next Generation en el marc de l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

No deixis passar aquesta oportunitat per digitalitzar la teva empresa i coneix com et podem ajudar des d’I-tailored.

En què consisteix la subvenció Kit Digital 2022?

Si tens menys de 50 empleats, pots optar a una subvenció de fins a 12.000 euros per digitalitzar la teva empresa.

Els ajuts de la convocatòria de Kit Digital tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions monetàries destinades a finançar l’adopció d’una o diverses solucions de digitalització de les disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital.
Les ajudes també podran destinar-se a l’adopció de solucions de digitalització la finalitat de les quals sigui substituir les solucions ja adoptades, sempre que suposin una millora funcional:

 • La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a què pertany.
 • Que la solució substituïda no complís algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

Des d’I-tailored com a agent digitalitzador t’oferim les solucions següents: Lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de clients, gestió de processos, IB+analítica i facturació electrònica.

Com aconseguir un
bono digital?

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

 1. Registrar-se a l’àrea privada de Acelera Pyme i completar el test d’autodiagnòstic que no triga més de 10 minuts.
 2. Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit Digital, on es podrà escollir una o diverses de les que ofereixen els agents digitalitzadors.
 3. Sol·licitar l’ajuda a la seu electrònica de Red.es segons el teu segment:
 • Segment I entre 10 i menys de 50 treballadors, fins a 12.000 d’ajut
 • Segment II entre 3 i menys de 10 treballadors, fins a 6.000 d’ajuda
 • Segment III entre 0 i menys de 3 treballadors, fins a 2.000 € dajuda
 1. Un cop es concedeixi l’ajuda:
  Accedir al catàleg d’agents digitalitzadors adherits de Acelera Pyme i selecciona’ns com a agents digitalitzadors perquè desenvolupem les solucions digitals.
 2. Posa’t en contacte amb nosaltres per subscriure “l’acord de prestació de solucions de digitalització”.

Sol·licitud d'informació


Kit Digital


L’ajuda es pot sol·licitar una vegada que es publiquin les convocatòries corresponents i es disposarà d’un termini de 3 mesos per a la presentació de sol· licituds.
I-Tailored com a agents digitalitzadors t’oferim 6 de les 10 solucions de digitalització, contacta amb nosaltres i t’informarem de cada oferta i us guiarem en el procés de sol·licitud de la subvenció.

 • Lloc Web i presència a internet: Creació i disseny la teva web per donar visibilitat de la teva empresa a internet com la millor plataforma informativa i de contacte.
 • Comerç electrònic: El teu negoci sempre obert, creem la teva botiga virtual, ofereix els teus productes o serveis siguin on siguin els teus clients.
 • Gestió de clients: Optimitza la gestió de les relacions i oportunitats comercials amb els teus clients.
 • Business Intelligence i Analítica: T’ajudem a dissenyar i creem el teu BI perquè tinguis el conjunt de processos i tecnologies que t’ajuda en producció, logística, finances, vendes i màrqueting.
 • Gestió de processos: Digitalitza i automatitza els fluxos del teu negoci: comptabilitat, finances, facturació, inventari, compres i pagaments, RRHH, logística, etc.
 • Factura electrònica: Emet facturació en format estructurat FACTURA-E, per facilitar el tractament automatitzat.

Gestió i tramitació

Sota el lema de zero papers s’ha dissenyat un sistema de tramitació molt innovador que agilitza el procés usant eines de robotització i intel·ligència artificial pel qual es podrà sol·licitar l’ajuda sense aportar cap documentació, ja que n’hi haurà prou amb que l’empresari autoritzi a Red.es a consultar d’ofici els requisits i les obligacions requerits per obtenir la condició de beneficiari.

Red.es ha signat convenis de col·laboració amb el Consell General del Notariat, el Col·legi de Registradors, la Cambra de Comerç d’Espanya i el Consell General dels Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya que no només faciliten l’accés a aquesta informació, sinó també garanteixen transparència i fomenten mesures antifrau.

Una altra novetat que ofereix aquest programa és que, una vegada concedida l’ajuda, l’empresa beneficiària no haurà d’anticipar la quantia monetària atorgada. Són els agents digitalitzadors els que s’encarreguen dels tràmits de justificació i els que reben el pagament final del bo digital.

Concessió del kit digital per a la teva empresa

El Programa Kit Digital té per objecte la concessió d’ajudes a petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a l’adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat. Els beneficiaris rebran un ajut en funció de la seva mida, mesurant aquest segons el nombre d’empleats. Als efectes d’aquestes bases, el dret de cobrament que neix de la resolució de concessió s’anomena “bono digital”.

Aquest «bono digital» no es podrà fer efectiu fins que l’agent digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, presenti el corresponent compte justificatiu de la realització de l’activitat per al qual es concedeix la subvenció i l’òrgan concedent consideri justificat la subvenció.

Execució del projecte digital

Per arribar a una bona execució d’un projecte no només cal realitzar el projecte, a I-tailored ens centrem en la identificació de necessitats del client per crear un projecte a mida, desenvolupem una proposta, planifiquem i planegem amb el client, passem a l’execució i realitzem el control de qualitat amb el client tot en termes pactats.

Nosaltres som el On, Qui i Com s’aconseguirà? I treballem amb tu per identificar les necessitats, hem de començar fent-nos unes preguntes bàsiques. Què es vol aconseguir? i per què?

Un cop identificades les necessitats realitzem la proposta, fent primer un estudi de factibilitat tècnica i econòmic.

La següent fase és la planificació on establim quina és la millor manera i forma de dur a terme el projecte, el que s’ha de fer i quant de temps i determinem els recursos a utilitzar.

Seguidament passem a l’execució d’aquest projecte, fem “realitat allò que està escrit en paper” treballem en diferents fases, així podem veure els resultats i avaluar-ne el funcionament.

Tan necessari com l’execució és el control, paral·lelament a l’execució, despleguem l’entorn de proves per mesurar el progrés del projecte de manera que minimitzem riscos de possibles problemes que puguin sorgir en el futur.

Finalment lliuraríem el projecte amb la terminació amb totes les especificacions tècniques pactades perquè el client pugui avaluar el treball realitzat.

Quins són els requisits per aconseguir el kit digital a Barcelona?

Si compleixes les condicions següents, el programa Kit Digital està fet per a tu!

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
 • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima establerta per convocatòria.
 • No tindre consideració d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No superar el límit d’ajuts minimis (de petita quantia).

A qui va dirigida la concessió del kit digital?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, del territori nacional que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Segment I: Petites empreses entre 10 i 50 treballadors.

El dia 15 de març de 2022 va començar el termini daquesta convocatòria, limport màxim total dels ajuts regulats a la convocatòria és de cinc-cents milions d’euros.
Limport màxim dajuda per beneficiari de petites empreses (entre 10 i 50 empleats) serà de dotze mil euros (12.000 €).

La durada que s’ha de mantenir la prestació del servei per al Segment és de 12 mesos, i els imports per a cadascuna de les solucions són els següents:

 • Lloc Web i Presència a Internet: 2.000€
 • Comerç electrònic: 2.000 €
 • Gestió de Clients: 4.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Business Intelligence i Analítica : 4.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Gestió de Processos: 6.000 € (inclou 10 usuaris)
 • Factura Electrònica: 1.000 € (inclou 3 usuaris)

Segment II: Empreses o microempreses entre 3 i 10 treballadors.

La data d’inici de presentació de sol·licituds per a empreses o microempreses entre 3 i 10 treballadors serà a partir del dia 2 de setembre de 2022. L’import màxim total dels ajuts regulats a la convocatòria és de cinc-cents milions d’euros.

L’import màxim d’ajuda per beneficiari de petites empreses (entre 3 i menys de 10 empleats) serà de sis mil euros (6.000 €).

La durada que s’ha de mantenir la prestació del servei per al Segment és de 12 mesos, i els imports per a cadascuna de les solucions són els següents:

 • Lloc Web i Presència a Internet: 2.000€
 • Comerç electrònic: 2.000 €
 • Gestió de Clients: 2.000 € (inclou 1 usuaris)
 • Business Intelligence i Analítica : 2.000 € (inclou 1 usuaris)
 • Gestió de Processos: 2.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Factura Electrònica: 1.000 € (inclou 3 usuaris)

Segment III: Autònoms i petites empreses de 1 a 3 treballadors.

L’import màxim d’ajuda per beneficiari de petites empreses (entre 0 i menys de 3 empleats) serà de dos mil euros (2.000 €).

La durada que s’ha de mantenir la prestació del servei per al Segment és de 12 mesos, i els imports per a cadascuna de les solucions són els següents:

 • Lloc Web i Presència a Internet: 2.000€
 • Comerç electrònic: 2.000 €
 • Gestió de Clients: 2.000 € (inclou 1 usuaris)
 • Business Intelligence i Analítica : 1.500 € (inclou 1 usuaris)
 • Gestió de Processos: 500 € (inclou 1 usuaris)
 • Factura Electrònica: 500 € (inclou 1 usuaris)
Kit Digital

Ajuts fins 12.000€

Digitalitza la teva empresa i beneficiat fins a 12.000€ de subvenció. Gràcies al programa Kit Digital, la nova subvenció per a empreses dels Fons Europeus podràs accedir a un Bono Digital.

Quines millores podem fer com a agent digitalitzador per a la teva empresa?

Des d’I-tailored t’ajudem a impulsar la transformació digital de la teva empresa i millorar i implantar mètodes perquè et faciliti la gestió tant de clients, com de processos, com ajudar-te a estalviar temps amb la facturació, també et podem donar presència a internet creant t lloc web o la teva botiga online per a comerç electrònic.

El teu lloc web

Categoria : Lloc Web i presència a Internet

Creació i disseny la teva web per donar visibilitat de la teva empresa a internet com la millor plataforma informativa i de contacte.

Preu des de: 450€

El teu E-commerce

Categoria: Comerç electrònic

El teu negoci sempre obert, creem la teva botiga virtual, ofereix els teus productes o serveis siguin on siguin els teus clients.

Preu des de: 1.260€

El teu CRM

Categoria: Gestió de clients.

Optimitza la gestió de les relacions i les oportunitats comercials amb els teus clients.

Preu des de: 1.800€

El teu BI

Categoria: Business Intelligence i Analítica

T'ajudem a dissenyar i creem el teu BI perquè tinguis el conjunt de processos i tecnologies que t'ajuda en producció, logística, finances, vendes i màrqueting

Preu des de: 1.800€

El teu ERP

Categoria: Gestión de Procesos

Digitaliza y automatiza los flujos de tu negocio: contabilidad, finanzas, facturación, inventario, compras y pagos, RRHH, logística, etc.

Preu des de: 2.900€

La teva E-factura

Categoria: Factura electrònica

Emet facturació en format estructurat FACTURA-E, per facilitar el tractament automatitzat.

Preu des de: 500€

Accelera la teva pime i sol·licita informació al nostre agent digitalitzador

Contacta’ns i et donarem solucions per digitalitzar la teva empresa, t’ajudem a buscar solucions i t’assessorem perquè inverteixis el bono digital de manera que tinguis el màxim d’opcions al cost mínim.

Registra't

Registra't a l'àrea privada de kit digital i completa el test de diagnòstic digital.

Consulta

La informació disponible sobre les solucions de digitalització que oferim al programa Kit Digital.

Sol·licita

Properament podràs accedir als tràmits per sol·licitar el teu bono Kit Digital.

Tens més preguntes?

Des de I-tailored volem que estiguis puntualment informat i ajudar-te a aconseguir l’ajuda, contacta'ns omplin el formulari que trobaràs a continuació.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

La comunicació enviada serà objecte de tractament per part del Responsable I-Tailored AppandWeb, SL. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol•licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol•liciti la seva cancel•lació.
En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel•lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a c/ Còs 52 08650, Sallent o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@itailored.cat

Contacta amb nosaltres

Vine a visitar la nostra oficina, truca ‘ns o simplement envia’ns un correu electrònic quan vulguis.
Truca’ns
T 93 837 13 79
Adreça
c/ Cos, 52 baixos
08650, Sallent
Email
info@itailored.cat
administracio@itailored.cat

I-Tailored AppandWeb, SL fa servir cookies, tant pròpies com de tercers, tècniques, analítiques, personalitzades, publicitàries i / o afiliats, per oferir les diferents finalitats mostrades a la configuració, situada en la nostra política de cookies. Amb les cookies de tercers podem compartir informació sobre land#39;ús que faci del lloc web amb els nostres partners de xarxes socials, publicitat o anàlisi web, els quals poden combinar-la amb una altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de land#39;ús que hagi fet seus serveis. Sempre podrà rebutjar les cookies o configurar-les a la seva mida. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca